Mobilitat a curt termini tallers 4 a Bescanó

Del 21 fins al 28 de maig, un grup de 16 alumnes i 2 professors de SintLucas anar a Bescanó en un intercanvi a curt termini, així com 2 alumnes a llarg termini que romandria secundària en La Miquela fins el 17 de juny.

L'intercanvi va ser organitzat en 3 seccions:

1. - un escalfament acollidors recepció i dos viatges, primer a Barcelona i segon a Cadaqués.  2n.-professors de La Miquela organitzat alguns tallers pràctics i dinàmics en TIC, robòtica, Art i artesanies, servei a la comunitat i visites turístiques de la ciutat, Bescanó.  3r.-exposició dels diferents tallers.  Aquí podeu veure un vídeo-resum de tots ells:

 

Marvell App taller

Durant el STM3 d'Eindhoven, catalans i holandesos 
alumnes van participar en el taller de Marvell App.
S'havia creat una classe d'habilitat amb l'ajuda de l'App i exposat a
l'últim dia a la resta dels alumnes implicats en el STM.

Marvell App - pintura de Mirre Barten part 1Marvell App - tir amb arc per Kyara Hardy


Aquí podeu veure alguns dels resultats:
https://marvelapp.com/26gb5gc/Screen/2671915
Aquí, vostè pot anar a l'àlbum de Google: https://photos.app.goo.gl/xO8Ukqrld41kLgqy1

Taller de TimeBanking (Padlet)

Durant el curt 2 de mobilitat a Bescanó, els estudiants de La Miquela i SintLucas va participar en el taller de TimeBanking.

Amb l'ajuda de l'App Padlet, grups d'alumnes creada una paret virtual amb els conceptes següents: 1.-definició de TimeBanking.
2.-fundador de TimeBanking.
3.-vs Programes peer-to-Peer de mètode d'ensenyament col·laboratiu.
4.-habilitat i coneixements definició i exemples de cada.
5.-3 punts forts i 3 punts febles de cada membre del grup.

Fet amb Padlet

Fet amb Padlet

Fet amb Padlet

Fet amb Padlet

Fet amb Padlet

Fet amb Padlet
47094a10b3366da9f1f16b2faa169c0569a28be0a966427aba2be65776c9ea4340364b2862858dfe b221bcca4c5c96d3f95c92d2071ffed3e70a91ccf7240179c8ca0563431edeb34e83ba0370303f321feb553b1b2db7272ea0126a549c4df941cf1fc76d70f4ed463275e3d3fdc81f8cec516a0b60f1fe 49a58e609f36e1da99eb83859a5d68ee45d8ac5d

Taller de personalitat (Educreations App)-grup 3

Durant el curt 2 de mobilitat a Bescanó, els estudiants de La Miquela i SintLucas participat als tallers de personalitat.

Amb l'ajuda de l'App Educreations cada alumne havia d'identificar les seves qualitats i habilitats. Un cop descobert ells, havien de disseny i crear una presentació sobre si mateixos, tenint en compte les fortaleses i debilitats.

            

Taller de personalitat (Educreations App)-grup 1

Durant el curt 2 de mobilitat a Bescanó, els estudiants de La Miquela i SintLucas participat als tallers de personalitat.

With the help of the App Educreations each student had to identify his qualities and skills. Once discovered them, they had to desing and create a presentation about themselves, taking into account the strengths and weaknesses.

Here you can watch some tips to follow the workshop:

Aquí tens alguns dels resultats:

Taller de personalitat (Educreations App)-grup 2

Durant el curt 2 de mobilitat a Bescanó, els estudiants de La Miquela i SintLucas participat als tallers de personalitat.

Amb l'ajuda de l'App Educreations cada alumne havia d'identificar les seves qualitats i habilitats. Un cop descobert ells, havien de disseny i crear una presentació sobre si mateixos, tenint en compte les fortaleses i debilitats.