Intercanvi d'habilitats de l'educació física

Els alumnes de 2n ESO que participen en TimeBanking 2.0 Erasmus   projecte, va participar en una activitat d'intercanvi de coneixements durant la classe PE.

Van haver de pensar en una habilitat que dominen i llavors en grups de 3-4 fer parelles per ensenyar i aprendre a cada una de les habilitats utilitzant la metodologia d'aprenentatge de Peer-to-Peer.

En els mateixos grups que havien de dissenyar i crec que uns tres plantilles de taula d'utilitzar abans, durant i després de l'intercanvi que són: habilitat oferir, contracte d'intercanvi i avaluació de l'Exchange.  Aquí podeu veure algunes fotos de la classe:
SkillsExchangeAinaMarta1 SkillsExchangeAinaMarta2 SkillsExchangeClaraMarta1 SkillsExchangeClaraMarta2 SkillsExchangeTuraMarta1 SkillsExchangeTuraMarta2

Per veure les imatges originals anar a l'àlbum: Intercanvi d'habilitats PE

A continuació pot veure també una presentació d'un intercanvi de Niça:

 Educació física habilitat intercanvi  des de josepbofilllamiquela